BIP MHMG

Zasady opracowania i udostępniania informacji internetowych (strona www.mhmg.pl, media społecznościowe, redagowanie i publikowanie newslettera) reguluje zarządzenie nr 36/2016 dyrektora MHMG z dnia 20.07.2016

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

  1. Michał Pietrzak - przewodniczący zespołu
  2. Maciej Flis - zastępca przewodniczącego
  3. Marta Krzyżowska - sekretarz
  4. dr Andrzej Gierszewski
  5. Krzysztof Jachimowicz
  6. Bartłomiej Kentzer
  7. Ewelina Martys
  8. Dorota Powirska
  9. dr Ewa Szymańska

 

 

 

 

 

 

 


Informację wprowadził: Beata Skrzecz
W dniu: 2017-09-18 10:21:57