BIP MHMG

Nazwa: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Nazwa skrócona: MHMG
Adres: ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk
Telefon: Centrala – 58 573 31 28
              Kancelaria – 506 703 686, 512 418 729

Email: kancelaria@mhmg.pl
WWW: http://www.mhmg.pl/
NIP: 583-10-12-014
REGON: 000283392
Oddziały: Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Nauki Gdańskiej, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Twierdza Wisłoujście, Wartownia Nr 1 na Westerplatte.
Muzeum opiekuje się także  Basztą „Na Zamurzu”,  historycznymi murami miasta.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Miasto Gdańsk, która posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 3/92 oraz  zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 roku do Państwowego Rejestru Muzeów.  Ramy prawne działalności Muzeum Historycznego Miasta Gdańska określają w szczególności:

Ponadto Muzeum uwzględnia w swoich działaniach zasady ujęte w Kodeksie Etyki dla Muzeów ICOM (International Council of Museums).

 


Informację wprowadził: Beata Skrzecz
W dniu: 2017-01-12 09:57:41